Plánujete cestu do anglicky hovoriacej krajiny? Tu je zopár užitočných viet, ktoré sa môžete naučiť, prípadne vytlačiť a mať pri sebe, pre prípad núdze:

  • Excuse me, can you point me in the direction of the city center? – Môžete ma prosím navigovať na centrum mesta?
  • Is there a hotel nearby?- Je tu niekde poblízku hotel?
  • Where is the nearest bank machine/ATM , please? – Kde je tu nablízku bankomat, prosím?
  • Is there a currency exchange nearby? I have to change some currency.= Je tu niekde nablízku zmenáreň? Musím zmeniť nejaké peniaze.
  • Is there WiFi here? Can you give me the password? Je tu WiFi? Možete mi dať heslo?
  • Excuse me, have you any idea where I could find the ………….? – Prepáčte, vedeli by ste mi povedať, kde by som mohol/mohla nájsť…..?
  • Could you please tell me how long it takes to get to the …………?- Mohli by ste mi prosím povedať ako dlho to trvá dostať sa k/na……..?
  • Could you possibly suggest a good place to eat at this time of day? – Mohli by ste navrhnúť nejake dobré miesto, kde sa dá najesť o takomto čase?
  • Sorry, where is the nearest bathroom/restroom/washroom? -Prepáčte, kde je tu poblízku WC?
  • Can you direct me to the nearest medical center please? I am feeling unwell. – Mohli by ste ma prosím navigovať k najbližšiemu lekárskej pomoci? Necítim sa dobre.

Šťastnú cestu! Happy travels! 🙂

* Máte pocit, žeby ste pred cestou predsa len potrebovali rýchly kurz anglického jazyka? Neváhajte a kontaktujte nás!

WordPress Lightbox
Share This