Dnes sme sa rozhodli sústrediť na Business English frázy. Pripravili sme si pre Vás zopár fráz, ktoré sa používajú v Business English a nás Slovákov často vedia potrápiť najmä ak ich máme používať sami v hovorovej reči. 🙂

Často používané Business English frázy

 1. be ahead of the game= byť v predstihu pred konkurenciou
  • Our company is always ahead of the game in the latest technology. Naša firma je vždy technologicky popredu.
 2. be on the same page = rozumieť niečomu rovnako
  • I just want to check that we are all on the same page. Len sa chcem presvedčiť, že tomu rozumieme všetci rovnako.
 3. by the book = podľa pravidiel
  • This is a big contract make sure you do everything by the book. Toto je veľký projekt, presvedč sa , že je všetko podľa pravidiel.
 4. to fill someone’s shoes= začať robiť prácu, ktorú robil niekto iný
  • I know it is always difficult to fill someone’s shoes. Viem, že je ťažké robiť prácu, ktorú predtým robil niekto iný.
 5. go back to square on = vrátiť sa na začiatok, začať od začiatku
  • The design is flawed. We have to go back to square one. Ten design je chybný. Musíme začať od začiatku.
 6. have foot in the door = dostať sa k niečomu, čo povedie k niečomu väčšiemu
  • They have not signed the contract yet but at least we have a foot in the door. Zatiaľ nepodpísali kontrakt, no aspoň o nás vedia.
 7. go extra mile = urobiť niečo navyše
  • It is important to go extra mile for these customers. Je dôležité pre týchto zákazníkov urobiť niečo navyše.
 8. in a nutshell = v skratke
  • Don’t complicate things. Tell me the facts in a nutshell. Nekomplikuj veci a povedz mi fakty v skratke.
 9. to be up and running – fungovať tak ako má
  • It is essential that we get the computer up and running today. Je dôležité, aby sme ten počítač spojazdnili dnes.

Dúfam, že sme Vám trošku pomohli. Pre viac často používaných Business English fráz sledujte naše blogy, prípadne sa zaregistrujte na kurz Business English u nás. Tešíme sa na Vás! Team U-Speak. 🙂

WordPress Lightbox
Share This