Aj Vy uvažujete nad tým kedy je nutné a kedy nie použiť slovíčko „that“ v nepriamej reči? Tu je zopár pravidiel o používaní tzv. reporting verbs:

 1. Použitie resp. nepoužitie slovíčka „that“ závisí aj od toho, či sa jedná o formálny, alebo neformálny prejav:
  • v menej formálnej komunikácii sa to slovíčko“ that“ môže vynechať. Napr: Many parents believe children should avoid junk food.
  • vo formálnej komunikácii je potrebné slovíčko „that“ vo vete mať. Napr: Doctors believe that children should avoid junk food.
 2. Po určitých tzv. „reporting verbs“ sa slovíčko „that“ nepoužíva nikdy. K týmto slovesám patria: describe, display, evaluate, give, investigate, present, summarize. Po týchto slovesách vždy nasleduje tzv.“noun phrase“.
  • Napr: Chart 1 describes seven parental influences on children’s health.
  • This article gives 8 community influences on children’s health.
  • This report summarizes the influence of fast food on children’s health.
 3. Najbežnejšie „reporting“ slovesá po ktorých sa „that „používa sú: say, assume, show, suggest, complain, announce, argue, add, declare, explain, imply, mention, point out, propose, recommend, remark, report, state, write, warn
  • Napr: A recent government report suggests that obesity is a problem for all ages, but it is most significant among children.
  • The U.S. Department of Health and Human Services believes that people should read food labels carefully when shopping.
  • The most recent report points out that obese children are targets of social discrimination.

Dúfam, že sme Vám trošku pomohli! Happy talking and happy writing, želá USpeak English! 🙂

Ak sa chcete dozvedieť viac, či už o používaní reporting verbs v anglickej gramatike, alebo o nás neváhajte a navštívte nás tu:

Tešíme sa na Vás!

WordPress Lightbox
Share This