Mnohí sa nás pýtate či a ako učíme deti angličtinu. Áno, učíme. Poskytujeme hodiny anglického jazyka pre všetky vekové kategórie a vedomostné úrovne. Učíme teenagerov, školákov aj predškolákov. Všetky naše hodiny sú individuálne, online a učia ich kanadské lektorky.

Akým spôsobom prebieha naša výuka angického jazyka pre deti?

  • Máme lektorky, ktoré sú zamerané výlučne na učenie detí online.
  • Vychádzame z toho, že základ celého úspechu je, ak sa dieťa na hodiny teší. Lektorky sa na hodinách snažia vytvoriť odľahčenú, zábavnú atmosféru a usmievajú sa.
  • V prvom rade sa vždy snažíme zistiť o čo sa dieťa zaujíma. Čo ho baví, aké rozprávky má rado, s akými hračkami sa rado hrá, atď. Na základe toho, potom budujeme plány hodín. Napríklad keď učíme slovnú zásobu týkajúcu sa oblečenia a vieme, ze dieťa má rado mačky, obliekame počas hodín plyšovú mačku.
  • Používame veľa názorných pomôcok. Hračky, kartičky, obrázky, lektorky názorne ukazujú čo hovoria, aby to dieťa ľahšie pochopilo.
  • Lektorky hovoria pomaly, zrozumiteľne a vždy sa pravidelne presviedčajú o tom, či ich dieťa rozumie.
  • Do hodín zapájame veľa piesní, riekaniek, interaktívnych hier cielene zameraných na rozšírenie a precvičenie preberanej látky. Tieto aktivity sú tiež vyberané podľa osobnosti konkrétneho dieťaťa. Ak dieťa rado spieva, pridávame do hodín viac piesní. Ak dieťa rado kreslí, pridávame hry, kde dieťa musí nakresliť predmet znázorňujúci preberané slovíčko a pod.
  • Snažíme sa deti motivovať. Napríklad, ak má študent problém s odpovedaním celými vetami, stále dáva len jednoslovné odpovede, lektorka vymyslí odmenu, ktorá dieťa inšpiruje. Ak odpovie na 3 otázky celými vetami, dostane nálepku obľúbeného dinosaura.

Deti majú otvorenú myseľ. Učia sa rýchlo a spontánne. Pravidelným kontaktom s native speakrom si dokážu veľmi rýchlo osvojiť správnu výslovnosť a schopnosť plynule rozprávať. Takže neváhajte. Naše lektorky sa na Vás už tešia!

Tím USpeak

WordPress Lightbox
Share This