V našom dnešnom blogu sme sa rozhodli venovať frázovému slovesu „get“ a jeho rôznym významom, v súvislosti s akou predložkou je použité. 🙂

Takže aké rôzne významy môže mať frázové sloveso „get“? Čítajte ďalej:

 • get along – vychádzať s niekým veľmi dobre
  • We get along very well. – Vychádzame spolu veľmi dobre.
 • get away with (something)  – keď niečo prejde bez následkov
  • He lost the key but his parents never found out. He got away with it. – Stratil kľúč, no rodičia na to nikdy neprišli. Prešlo mu to.
 • get at (someone) – vadiť
  • That loud music has started getting at me. – Tá hlasná hudba mi už začína vadiť.
 • get rid of (something)  –  vyhodiť, zbaviť sa
  • I finally got rid of this old sofa. – Konečne som vyhodila ten starý gauč.
 • get out of (doing something) – dostať sa z niečoho
  • When you run into trouble, you can always rely on your parents to get you out. -Keď sa dostaneš do problémov, môžeš sa vždy spoľahnúť na rodičov, že Ti pomôžu sa z nich dostať.
 • get off lightly – vyviaznuť z niečoho s menšími problémami než sa predpokladalo
  • In the end, we only had to pay a small fine for the damage, so I’d say we got off pretty lightly! – Nakoniec sme museli zaplatiť len malú pokutu, takže by som povedal, že sme z toho vyviazli celkom dobre.
 • get through to (someone) – vysvetliť niečo tak, aby to druhá strana pochopila
  • To best way to get through to these kids is to be honest with them. – Najlepší spôsob ako dosiahnuť, aby to deti pochopili, je byť k nim úprimný.
 • get up – vstávať
  • Get up! It is too late! – Vstávaj! Je veľmi neskoro!

Frázové sloveso „get“ dokáže potrápiť nejedného študenta. Dúfam, že sme Vám aspoň trošku pomohli ujasniť si jeho používanie. 🙂 Get talking and get learning! We are here for you anytime and anywhere you need us! Team U-Speak

WordPress Lightbox
Share This