Frázové sloveso „put“ a jeho význam v anglickom jazyku spôsobuje nejednému študentovi problémy. 🙂 Preto sme sa rozhodli v našom dnešnom blogu venovať práve tomuto slovesu a jeho rôznym významom, podľa toho s akou predložkou je použité. Dúfame, že Vám náš dole uvedený prehľad trošku pomôže zorientovať sa. 🙂

 • Put off – odkladať, nechávať na neskôr
  • I have been putting off writing this report for weeks now. – Už týždne odkladám písanie tejto správy.
 • Put up with – tolerovať, vyvesiť, dosiahnuť, ponúkať na predaj
  • I can’t put up with this music anymore. Už viac nedokážem tolerovať túto hudbu.
  • Can you put up the painting? – Môžeš zavesiť ten obraz?
  • I put up a good score on my Math test. – Dosiahol som dobrý výsledok na teste z matematiky.
  • Let’s put up our products on the internet. – Dajme naše výrobky na internet. (s cieľom predať ich)
 • Put down – zapísať, odložiť
  • He is putting a few thoughts down. = Zapisuje nejaké svoje myšlienky na papier.
  • Let’s put this down for later. = Odložme to na neskôr.
 • Put on – obliecť sa, previesť
  • Put your coat on! – Obleč si kabát!
  • He put on a great show. = Predviedol perfektné vystúpenie!
 • Put across – odkomunikovať
  • It is an interesting idea and I thought he put it across well. = Je to zaujímavá myšlienka a myslím, že on ju dobre odkomunikoval/podal.
 • put back – dať namiesto, kam to patrí
  • Can you put your toys back? – Môžeš odložiť hračky?
 • put out – zahasiť, míňať
  • Can you put out the fire? – Môžeš zahasiť oheň?
  • I’ll be putting a lot of money out when I buy my house. – Miniem veľa peňazí, keď si budem kupovať dom.

Pre viac informácií o frázových slovesách, ich význame a používaní v angličtine, sledujte naše ďalšie blogy. Dobré vysvetlenia týchto slovies ponúka aj Cambridge dictionary. Sme tu pre Vás! Please put up with us! 🙂 Team U-Speak.

WordPress Lightbox
Share This