Robia Vám frázové slovesá v angličtine problémy? Keď ich počujete v kontexte, tak si ich význam domyslíte, no ak ich máte sami použiť, tak si lámete hlavu? Nie ste sami! 🙂 Frázových slovies je v angličtine veľmi veľa a nejeden študent má s nimi problémy. Preto sme sa rozhodli trošku Vám s tým pomôcť a prostredníctvom našich blogov Vám postupne prinášať informácie a praktické príklady o ich použití. Tu je zopár frázových slovies a ich použitie vo vetách:

Frázové Slovesá v angličtine Synonymá Slovenský preklad slovesa Príklad
Put forward Present Prezentovať In her latest article Kaufmann puts forward a theory which is likely to prove controversial.
Carry out Conduct Vykonať I intend to carry out a series of experiments.
Be made up of Consist of Skladať sa z Parliament is made up of 2 houses.
Point out Observe Pozorovať, podotýkať He points out that the increase in life expectancy has led to some economic problems.
Point up Highlight Zdôrazňovať/poukazovať The study points up the weakness in the current school system.
Set out (to do something) Aim Usilovať sa She sets out to prove that……
Set out Describe Popisovať The document sets out cancellation terms.  
Go into Discuss Objasňovať The author goes into the causes of the Civil War in some depth.
Go though Check Skontrolovať Please go through your calculations carefully.

Dúfam, že sme Vám trošku pomohli. Problematike frázových slovies sa budeme venovať aj v našich ďalších blogoch.

Happy learning! 🙂

team USpeak!

WordPress Lightbox
Share This