Od viacerých z vás sa dozvedáme, že potrebute zlepšiť angličtinu najmä kvôli práci. Preto sa v našom dnešnom blogu zameriavame na Business English, konkrétne na prezentovanie údajov z grafov, tabuliek, výskumov atď.

Ako postupovať?

 1. Premyslite si, aký čas budete používať a konzistentne použivajte zvolený čas. (Väčšinou sa používa prítomný, alebo minulý.)
 2. Na uvedenie hlavných bodov môžete použiť niektorú z týchto fráz:
  • Generally speaking…….x was the most striking feature.
  • Overall, it can be seen that…..
  • It is very clear from the overall trend that…….
  • It can be seen from the graph that…….
  • It is noticeable that….
  • Overall it is immediately apparent that………..
  • The most obvious pieces of information are that…………….
  • The most striking feature was the…………….
  • The main facts that stand out are…………….
  • It is important to note that………………
  • The most significant facts to emerge from the graph are that …….
 3. Tu je zopár príkladov na opísanie nárastu, poklesu, stability vo vývoji atď:
  • The pie charts display changes in UK spending patterns from 1966 to 1996.
  • Food and cars made up the 2 main items of expenditure in both years.
  • Both comprised over 50% of household spending.
  • Food accounted for 44% of spending in 1966, but this shrank by two thirds to 14% in 1996.
  • Nevertheless, spending on cars doubled, increasing from 23% in 1966 to 45% in 1996.
  • While spending on restaurants also grew, the percentage of salary spent on computers increased dramatically, up from 1% in 1966 to 10% in 1996.
  • Some areas remained relatively unchanged.
  • In conclusion, there were relatively high increases in the amounts spent on cars, computers, and restaurants at the expense of food and books.
 4. Ako opísať percentá? Tu je zopár príkladov:
  • 75-85% – a very large majority
  • 65%-75% – a significant proportion
  • 10%-15% – a minority
  • 5% – a very small number
  • 49% – nearly half; just under half
  • 32% – almost a third
 5. Zopár tipov na vyjadrenie sumarizácie a záverečného skonštatovania, prípadne návrhu:
  • It can be seen from the data that……
  • In conclusion……..
  • It is anticipated that…………….
  • Meanwhile it is estimated that before increasing to……
  • As it can be seen………
  • If these recommendations are implemented, the situation is bound to improve…
  • The trend confirmed….

Dúfame, že vám náš Business English blog trošku pomohol a ako vždy sme tu pre vás!

Get learning, get talking and have fun with U-SPEAK.

WordPress Lightbox
Share This