Halloween sa oslavuje vždy 31. októbra. Tento sviatok má korene v prastarej tradícii Keltov, ktorí v túto noc oslavovali koniec leta a príchod nového roku. Podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti verili, že v túto noc mŕtvi ožívajú a prichádzajú do sveta živých. Preto sa prezliekali do kostýmov a zapaľovali ohne. Svetlo a kostými ich mali pred zlými duchmi ochrániť. Takto postupne vznikla tradícia svietiacich a vyrezávaných tekvíc, ku ktorej sa postupne pridala tradícia nosenia kostýmov a trick-or-treating. Počas tejto noci Kelti pálili figuríny ako symbol choroby, trápenia a starostí, aby mohli očistení začať nový rok.

Dnes Halloweenske tradície zahŕňajú vyrezávanie tekvíc, nosenie kostýmov a „trick-or-treating“. Deti sa prezliekajú do kostýmov, chodia po domoch a za „trick-or-treat“ dostávajú rôzne sladkosti. Halloween sa oslavuje predovšetkým v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii, Japonsku, či na Bahamách.

Tu je jedna z rozšírených Halloweenskych básničiek:

“ Trick-or-treat“ smell my feet

give me something good to eat

not too big

not too small

just the size of Montreal! !:)

Happy Halloween!

WordPress Lightbox
Share This