1. Máte pred sebou dôležitý meeting so zahraničným klientom v anglickom jazyku?
  2. Potrebujete v práci komunikovať po anglicky a máte pocit, že s tým potrebujete pomôcť?
  3. Je pred Vami pracovné interview v angličtine?
  4. Čaká Vás služobná cesta a potrebujete rýchlo a efektívne oprášit svoje komunikačné schopnosti v angličtine?
  5. Pripravujete sa na prezentáciu v anglickom jazyku?

U-SPeak English poskytuje flexibilné lekcie anglického jazyka. Jedná sa o rýchle a efektívne online hodiny s native speakrom. Cieľom je rozhovoriť sa, pripomenúť si slovnú zásobu z konkrétnej oblasti, získať „jazykové“ sebavedomie. K dispozícii sú Vám samozrejme aj naši slovensky hovoriaci lektori. Záleží na Vás, čo si vyberiete. Sami si určujete, koľko hodín budete mať a na čo budú zamerané!

WordPress Lightbox
Share This