Vo svete existujú tisícky rôznych krásnych a zaujímavých jazykov. Avšak práve anglický jazyk sa hlavne v posledných desaťročiach dostáva do popredia vo všetkých pracovných odvetviach, na všetkých kontinentoch.

1. Angličtina je všade

Bezpochyby je angličtina najbežnejší používaný cudzí jazyk. Keď sa stretnú dvaja ľudia z dvoch rôznych cudzích krajín, je to najčastejšie anglický jazyk vďaka ktorému sa dohovoria. Ak hovoríte anglicky, dohovoríte sa v celom svete, nie iba v anglicky hovoriacich krajinách. Ak sa teda chcete spájať s ľuďmi na medzinárodnej úrovni, učte sa anglicky!

2. Viac pracovných príležitostí

Keďže angličtina je globálny jazyk a dohovoríme sa ním skoro v každej krajine, mnoho medzinárodných spoločností požaduje, aby ich zamestnanci hovorili anglicky.

Pri celkovej globalizácii a prepájaní rôznych svetových častí je iba prirodzené, že veľké ale aj menšie spoločnosti budú chcieť a potrebovať komunikovať viac.

Ak hovoríte anglicky, ste skvelým kandidátom pre prácu nielen vo veľkých medzinárodných spoločnostiach, ale aj v odvetviach turizmu, cestovania alebo služieb.

3. Školstvo

V mnohých krajinách je anglický jazyk používaný ako druhý jazyk aj vo výučbe. Deti majú možnosť, alebo dokonca je nutnosťou, sa učiť anglicky, pretože je to jazyk, v ktorom sú bežne písané mnohé štúdie a výskumy z rôznych okruhov.

Na niektorých univerzitách je množstvo vyučovacích predmetov vedených v anglickom jazyku, a to hlavne preto, aby boli dostupné i pre zahraničných študentov.

Navyše vďaka štúdiu cudzieho jazyka sa nielen zväčšuje kapacita a sila vášho mozgu, ale môžete sa tak dozvedať viac nových informácií o svete.

4. Internet a tlač

Väčšina webových stránok je na internete vytváraná a písaná v anglickom jazyku. Je to hlavný jazyk novín a kníh, a dokonca i filmu. V prípade, že chcete vďaka znalosti cudzieho jazyka rozširovať svoje vedomosti o svete alebo hociktorej jeho časti, angličtina je pre Vás tou najsprávnejšou voľbou.

WordPress Lightbox
Share This